Kurumsal


Şirketimiz 07.02.2007 yılında Elektrik Mühendisi Murat KARAGÖBEK ve Serdar KAPUCUOĞLU tarafından kurulmuştur.


Ana faaliyet konumuz Yüksek Gerilim Hattı, Alçak Gerilim Hattı, Trafo Yapımı ve diğer tüm elektrik ile ilgili tesisat ve imalatlarda bulunmak, bu tür işler ile ilgili resmi veya özel, gerçek veya tüzel kişilerce açılacak ihalelere iştirak etmek; bunları üstlenmek ve gerekli tüm işlemleri yürütmektir.


Ayrıca elektrik ile ilgili mamullerin, yarı mamullerin ve ara ürünlerin alımı, satımı, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmanın yanısıra inşaat taahhüt ve nakliyat faaliyetlerini yürütmektir.


Şirketimiz 07.02.2007 yılında Elektrik Mühendisi Murat KARAGÖBEK ve Serdar KAPUCUOĞLU tarafından kurulmuştur.

Copyright all right reserve.